Informatie aanvragen Inlog FBC

Business Units Info

Vanuit de Gemeente Rotterdam heeft Feyenoord toestemming gekregen om voorlopig 13.000 supporters bij een thuiswedstrijd toegang te verschaffen. Een aanzienlijke stap voorwaarts kijkend naar de oefenwedstrijden in augustus, maar uiteraard nog niet daar waar we graag naartoe willen: een volle Kuip! 

Feyenoord vindt het erg belangrijk om u, als zakelijke relatie, duidelijkheid te geven over het wedstrijdbezoek, de coronamaatregelen, de facturatie en de eventuele compensatie voor uw zakelijke stoelen voor dit seizoen. Al deze informatie vindt u op deze pagina. Mocht u na het lezen van deze pagina nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw Sales Manager.

Het wedstrijdbezoek

De huidige, opgelegde maatregelen die Feyenoord verplicht is te hanteren (1,5 meter afstand) leiden ertoe dat haar business unithouders iedere thuiswedstrijd in De Kuip kunnen bezoeken met vooralsnog een maximum aantal van acht gasten. De kaarten zullen, zoals te doen gebruikelijk, digitaal ingeladen  worden in uw persoonlijke account op www.feyenoordzakelijkekaarten.nl.

Dit zullen wij niet direct voor alle wedstrijden doen om, wanneer dit door de autoriteiten wordt toegestaan, in te kunnen spelen op eventuele versoepelingen of beperkingen. Het gemiste aantal kaarten zal worden gecompenseerd.

Enkele belangrijke zaken voor u, als Business Unithouder, op een rij op basis van de huidige regels:

 • Iedere wedstrijd is bij te wonen
 • De maatregelen kunnen versoepeld of verscherpt worden
 • Uw (parkeer)kaarten worden ingeladen in uw account
 • Op basis van de 1,5 meter regel kunnen 6 personen op uw terras plaatsnemen en 2 binnen
 • Gasten uit hetzelfde huishouden en/of onder de 18 jaar mogen naast elkaar zitten
 • U hoeft geen mondkapje te dragen
 • Food & drank is via de gebruikelijke weg te bestellen. Diverse items zullen ‘coronaproof’ worden aangeboden
 • Wij vragen u en uw gasten om in de Business Unit, zoveel als mogelijk, te zitten en de afstandsregels te respecteren

U zult enkele dagen voor de wedstrijd een mail ontvangen waarin u zal worden gevraagd om de namen en gegevens van u en uw gasten in te vullen. Dit is voor het bron- en contactonderzoek vanuit de RIVM richtlijnen. Wij verzoeken u op voorhand vriendelijk om hieraan uw medewerking te verlenen.

De coronamaatregelen

Feyenoord volgt continu en nauwlettend de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De huidige richtlijnen worden nadrukkelijk gevolgd en club en stadion zullen zorgdragen voor een veilige en verantwoorde omgeving voor alle aanwezigen. Feyenoord rekent hierbij op ieders medewerking. Bekijk hier de door Feyenoord in acht genomen coronamaatregelen en regels in het stadion. 

Facturatie en compensatie

Reeds in een eerder stadium is er gecommuniceerd over de facturatie en compensatie. Graag zetten het een en ander voor u ter verduidelijking een rij:

 • De factuur voor uw Business Unit dient vooraf aan de start van het seizoen betaald te worden tenzij anders overeengekomen
 • Wanneer het door coronamaatregelen niet mogelijk is om een wedstrijd of meerdere wedstrijden met het contractueel overeengekomen aantal gasten te bezoeken dan zal dit naar rato aan u worden gecompenseerd
 • De compensatie zal over het gehele seizoen bekeken worden en derhalve achteraf, dus na het seizoen 2020-2021, plaatsvinden
 • Voor het seizoen 2020-2021 worden 20 wedstrijden als basis genomen (17 competitie- en 3 Europa League wedstrijden). Iedere wedstrijd waarvoor geen (volledige) toegang wordt verschaft levert 1/20 restitutiewaarde x % gemiste kaarten op

Feyenoord beseft dat de geldende maatregelen nogal wat vragen van uw flexibiliteit en begrip. Echter, de huidige situatie wordt wel gezien als een tussenstap naar een volle Kuip. Het glas is wat ons betreft dan ook half vol; de spelers zien en voelen uw aanwezigheid. Wij hebben uw steun hard nodig en hopen u dan ook zo veel als mogelijk in De Kuip te zien!

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw Sales Manager.