Informatie aanvragen
Feyenoord 1

Spelersgroep Feyenoord akkoord over salarisverlaging

Feyenoord heeft met de spelersgroep een akkoord bereikt over een tijdelijke salarisverlaging. Ook de technische staf en directie leveren de komende maanden loon in, om zo de club te helpen nu deze financieel in zeer zwaar weer zit vanwege de coronacrisis. 

Met de ondernemingsraad zijn gesprekken gaande over het beperken van de personeelskosten van al het overige personeel, in de hoop verlies van werkgelegenheid bij Feyenoord zoveel mogelijk te beperken.

De uitgangspunten van het collectieve akkoord, dat onlangs werd gesloten door de Federatie Betaald Voetbal Organisaties (FBO), de spelersvakbonden VVCS en ProProf en de CBV (Coaches Betaald Voetbal), zijn als vertrekpunt genomen bij de invulling van de salariskorting van de staf, spelers en directie. Van de in het akkoord opgenomen kortingstaffel is bij Feyenoord de onderste staffel gematigd. Aan de bovenkant is juist een trede toegevoegd.

‘Hierdoor worden de laagste salarissen net iets minder gekort, maar leveren werknemers met de hoogste salarissen over een deel van hun inkomen juist nog eens extra in. Zo dragen de sterkste schouders nog nadrukkelijker de zwaarste lasten. Zoals het hoort,’ aldus algemeen directeur Mark Koevermans, die zich zeer tevreden toonde met het akkoord en de opstelling van zowel de staf als de spelersgroep tijdens de gesprekken over de loonkorting.

‘Dat ook wij als spelers een bijdrage zouden leveren, stond voor ons vanaf het eerste moment vast,’ licht Steven Berghuis toe. De aanvoerder gaf met een afvaardiging van de selectie en de clubleiding invulling aan de salariskorting waar de spelersgroep vervolgens mee akkoord is gegaan. ‘De directie heeft ons helder uiteengezet hoe zwaar Feyenoord het op dit moment al heeft en komend seizoen nog krijgt. Voor de spelers was het niet meer dan logisch dat wij onze bijdrage zouden leveren om hier met elkaar doorheen te komen. Dat willen we bovendien niet alleen doen door salaris in te leveren. We hebben aangegeven de komende tijd ook op andere manieren graag een steentje bij te dragen waar dat kan.’

Algemeen directeur Mark Koevermans gaf onlangs al aan dat de begroting voor volgend seizoen zoals het er nu naar uit ziet met circa een derde (25 miljoen euro) moet worden teruggeschroefd. ‘De afgelopen maanden hebben we in woord en daad al veel steun ervaren van onder meer de supporters, de supportersvereniging en onze zakelijke relaties. Het is, voor we morgen de seizoenkaartencampagne starten, een mooi en heel belangrijk signaal dat we nu kunnen laten weten dat net als de directie ook de staf en de spelers hun aanzienlijke bijdrage zullen leveren. Eens te meer wordt duidelijk dat we als Feyenoorders gezamenlijk door deze lastige periode willen komen.’

Ook op andere terreinen ziet Koevermans grote bereidheid de club te helpen. Zo besloot de afgelopen dagen liefst 90 procent van de succesvol benaderde zakelijke relaties af te zien van een tegemoetkoming, nu het seizoen 2019-2020 vroegtijdig ten einde is gekomen. Bijna driekwart van de ruim 16.000 supporters die al hebben gereageerd heeft eveneens aangegeven geen tegemoetkoming te verlangen voor de wedstrijden die vanwege de coronacrisis niet meer gespeeld konden worden. Koevermans: ‘We hopen dat de geweldige loyaliteit, die zo kenmerkend is voor deze club, zich de komende weken ook zal uiten in de seizoenkaartenverkoop.’

Ondanks de enorme (financiële) uitdagingen die de club de komende tijd te wachten staan, blijft ook technisch directeur Frank Arnesen positief. ‘We moeten de komende maanden keihard werken en zullen op alle fronten creatief moeten zijn, maar ik heb er vertrouwen in dat we het samen voor elkaar krijgen en straks weer gewoon gaan meedoen om de prijzen.’