Informatie aanvragen
FBC

Relatie aan het woord: Havenbedrijf Rotterdam blijft Feyenoord trouw

Een heuglijke gebeurtenis afgelopen vrijdag in Business Unit 8 in De Kuip. In deze Unit, die al sinds haar realisatie het Havenbedrijf Rotterdam als trotste huurder kent, werd door CEO Allard Castelein de handtekening gezet onder de verlenging van de overeenkomst voor maar liefst vijf seizoenen.

De band tussen Feyenoord en het Havenbedrijf is sterk. Zo heeft het Havenbedrijf als founder een belangrijke bijdrage geleverd in de verbouwing van Stadion Feijenoord in 1994 en werd onder haar initiatief in 2007 het Port of Rotterdam Tournament in De Kuip georganiseerd ter ere van haar 75-jarig bestaan. Ook op het zakelijk vlak kruisen de paden van Feyenoord en het Havenbedrijf met regelmaat: de leden van de Feyenoord Business Club hebben onder andere in het recente verleden FutureLand op Maasvlakte 2 bezocht en tijdens een business meeting heeft Castelein zijn gedachten over de toekomst van de logistiek en de gekoppelde energietransitie met de zakelijke relaties van Feyenoord gedeeld.

Voor beide entiteiten is de huidige tijd, door de uitbraak van het coronavirus en de genomen maatregelen, uitdagend te noemen. Echter, als de ‘sterker door strijd’ mentaliteit nu ergens op van toepassing zou moeten zijn dan is het wel op de Rotterdamse haven. Een goede moment om even bij te praten met Allard Castelein.

Wat is de impact van corona op de havenactiviteiten?
‘Ook de Rotterdamse haven staat sinds de uitbraak van corona voor enorme uitdagingen. Met een toegevoegde waarde van € 45,6 miljard en 385 duizend arbeidsplaatsen, is de haven een belangrijke pijler voor de Nederlandse economie en daarmee van vitaal belang, voor de regio, voor Nederland en voor Europa. We hebben het over 6,2% van het Nederlandse bruto binnenlands product”, aldus Castelein. “Er is ons dus alles aan gelegen om de haven door te laten draaien en samen met de bedrijven in het havencomplex te kijken waar we elkaar kunnen steunen om de samenleving aan de gang te houden. Daarnaast kijken we naar welke activiteiten we kunnen ontplooien die het herstel van de economie kunnen bevorderen door bijvoorbeeld veel te investeren in ons verdienvermogen nu en in de  toekomst zodat we ook op lange termijn bouwen aan een gezonde, duurzame economie. Als gevolg van het virus en de lockdown ervaren we een sterke terugval in zo’n beetje alle goederenstromen. Voor het hele complex zal dit het zwaarste kwartaal worden, met misschien wel 20-30% minder doorzet.’

Zou je initiatieven op dit gebied kunnen benoemen?
‘Vanaf de uitbraak heb ik het corona havenoverleg geïnitieerd, waarbij de hele keten is betrokken: onder andere loodsen, douane, container terminals, Deltalinqs, binnenvaart en depo’s. Samen met deze partijen kijken we hoe wij als vitale infrastructuur, Nederland kunnen blijven voorzien en een betrouwbare partner kunnen zijn in de logistieke keten. We checken met elkaar welke problemen er spelen, en zoeken naar oplossingen die primair gericht zijn op het goed laten draaien van onze haven.’ Castelein onderstreept dit met een praktijkvoorbeeld: ‘Zo lag er pas een schip voor de kust met aantal besmette bemanningsleden aan boord. Het schip werd in alle havens geweigerd. Hier in onze haven kijken we vervolgens samen hoe we het wel mogelijk kunnen maken het schip op veilige wijze onze haven binnen te loodsen en de juiste hulp te bieden. De Rotterdamse mentaliteit van aanpakken zit in ons DNA. Dat verbindt en geeft ook energie. We kijken ook hoe we andere sectoren in Nederland verder kunnen helpen. Daarbij hebben we een open lijn met de regering. Zo werd ik gebeld met de vraag of we in de haven konden helpen met het leveren van mondkapjes en beademingsapparatuur en gingen andere bedrijven aan de slag  met de productie van ontsmettingsmiddelen.’

‘Tegelijkertijd zijn we bezig met de toekomst. Wat opvalt is de bereidheid van het bedrijfsleven om te blijven investeren in een duurzame toekomst van onze haven. Zo maakte Shell onlangs bekend een groene waterstoffabriek te willen bouwen op de Maasvlakte, waarbij het Havenbedrijf samen met Gasunie een pijpleiding zal gaan aanleggen voor het transport van de waterstof tussen de bedrijven in het havengebied. Zo geven we samen de waterstofeconomie een boost. Ook hebben we samen met enkele sleutelspelers zoals Wärtsilä, ENGIE en ING het bedrijf ZES opgericht. ZES gaat investeren in elektrische binnenvaartschepen met verwisselbare batterijen. Dit is, net als bij auto’s, een goed alternatief voor fossiele brandstoffen. Bedrijven zijn in staat om daarmee hun transport over water te verduurzamen. Heineken is de eerste klant en gaat bier emissieloos vervoeren. Zo zetten we samen belangrijke stappen die enerzijds een bijdrage leveren aan onze klimaatdoelstellingen en anderzijds onze economie een impuls geven. Daarin hebben we nog een lange weg te gaan, maar met deze inzet en samenwerking zie ik dat we, ook in tijden van corona, bouwen aan een duurzame toekomst.’

Hoe is er binnen het Havenbedrijf gereageerd op alle maatregelen?
Castelein: ‘Natuurlijk was het wennen en moest iedereen daarin zijn weg vinden. Iedereen die niet op kantoor aanwezig hoeft te zijn, werkt thuis. Voor de operationele collega’s die wel op kantoor of in de haven aan het werk zijn, hanteren we uiteraard alle richtlijnen en adviezen van het RIVM. Interne bijeenkomsten voor honderden collega’s, werkoverleggen, persconferenties: we laten ze digitaal allemaal doorgaan en dat wordt goed ontvangen, zo blijkt uit de reacties. Ik heb veel waardering voor de wendbare houding van medewerkers en de wijze waarop ze zich inzetten om de haven draaiend te houden. Het valt, zeker voor medewerkers die hun werk met zorg voor kinderen combineren, niet mee. Ik merk dat collega’s meer naar elkaar omkijken, doorvragen en oprechte interesse in elkaar tonen. Een prettige constatering en heel belangrijk in deze tijd.’

‘Ook mijn agenda ziet er totaal anders uit.  Ik ben veel aan het videobellen met CEO’s van bedrijven om te horen wat er speelt. Maar ik heb geen fysieke bijeenkomsten, geen diners, geen reizen, geen sportwedstrijden, alles gebeurt virtueel, meestal in de directe omgeving van mijn huis. Best een beetje saai in vergelijking met het pre-corona tijdperk.’

Standvastig en betrokken kenmerken ook de band tussen het Havenbedrijf en Feyenoord. Dit verbond zetten jullie graag kracht bij middels de verlenging van de Business Unit?
‘Daar hebben wij geen seconde over getwijfeld,’ verklaart Castelein: ‘Het Havenbedrijf Rotterdam is al jaren verbonden aan Feyenoord, icoon van onze stad, en heeft er al even lang een Business Unit waar onze relaties en stakeholders graag gebruik van maken. Ook waren we partner voor de verbouwing van de oude Kuip in 1994. De band tussen het Havenbedrijf en Feyenoord staat dus al lang. We koesteren de goede band die er is tussen stad en haven en kijken hoe we. een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan zaken die het vestigingsklimaat ten goede komen. Daar is de verlenging van de Business Unit voor vijf jaar, juist in deze bijzondere tijden, een voorbeeld van. In de loop der jaren is ook gebleken dat  onze relaties een uitnodiging voor een wedstrijd van Feyenoord zeer waarderen.’

‘Persoonlijk ben ik een groot Feyenoord fan. Ik zal al in De Kuip bij de Europese wedstrijden toen Feyenoord 50 jaar geleden de Europa cup won, was aanwezig bij de successen en soms ook getuige van teleurstellingen…’ En dan met een glimlach: ‘Gelukkig zijn de successen dierbaarder, zoals het kampioenschap in 2017.’

Wat zou jouw boodschap zijn richting de Feyenoord Business Club leden en hoe kijken jullie naar jullie verbondenheid met Feyenoord in de toekomst?
‘Mijn aansporing zou zijn om de club Feyenoord ook in deze moeilijke tijden trouw te blijven. Het tekent Rotterdam en de kracht van de Feyenoord Business Club om juist in moeilijke tijden elkaar op te zoeken om te behouden wat richting de toekomst weer waardevol zal blijken: een succesvolle voetbalclub met de roots in de stad en met sterke verbondenheid met het bedrijfsleven”. Castelein besluit het gesprek:”Wat betreft de toekomst: dat valt voor mij op lange termijn zeker samen met de komst van het nieuwe stadion. Als Havenbedrijf kijken we hoe we vanuit ons jarenlange partnerschap, onze expertise en maatschappelijke functie in Rotterdam een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelproces.’