Informatie aanvragen
Business
Prij$vrij Marc van Deursen

Relatie aan het woord: Prij$vrij Vakanties toont haar maatschappelijke gezicht

Uitgerekend dit jaar viert Prij$vrij Vakanties haar 10 jarig bestaan. Een periode waarin het bedrijf succesvol uitgroeide tot een van de grootste online vakantieaanbieders van Nederland. Onder andere de zichtbaarheid bij Feyenoord op de LED boarding heeft hier een positieve bijdrage aan geleverd.

De coronacrisis hakt er ook bij Prij$vrij stevig in. De reiswereld is tot stilstand gebracht met daarbij de onzekerheid wanneer de situatie weer genormaliseerd zal zijn.  CEO Marc van Deursen en zijn medewerkers zitten echter allerminst bij de pakken neer. Een inspirerend verhaal met Van Deursen over (digitaal) ondernemen, maatschappelijke betrokkenheid en de band met Feyenoord.

Hoe is het met Prij$vrij in deze onzekere tijden?
‘Naar omstandigheden redelijk. Prij$vrij is goed gepositioneerd voor mindere tijden, al is deze situatie extreem. We zijn een volledig geautomatiseerde reisorganisatie zonder veel eigen assets zoals vliegtuigen en hotels. Dat maakt de marges iets kleiner maar ons juist wel weer heel wendbaar in deze soort situaties. Daarbij zijn we voor 50% onderdeel van de REWE Group, dat naast een van de grootste reisorganisaties van Europa ook een van de grootste supermarktketens is. Die draaien nu overuren waardoor er ook op dat niveau een balans bestaat qua risico’s.'

Maakt het feit dat Prij$vrij louter digitaal onderneemt jullie flexibeler in een dergelijke situatie?
'Zeer zeker, wij kunnen nu volledig terugschalen en de kosten tot een minimum reduceren om straks weer sterk uit de startblokken te komen. Dat is een redelijk unieke positie. Daarnaast hebben we altijd zuinig geleefd als bedrijf. We zijn schulden- en financieringsvrij en hebben een sterke buffer opgebouwd.' 

'Ons werk vindt nu veelal vanuit huis plaats. Dit gaat veelal via Microsoft Teams. Verder skypen, zoomen en facetimen we constant waar nodig. Onze mensen zijn gewend om digitaal te werken, alleen nu iets meer op afstand. Daarbij is het geweldig om te zien wat dit met de onderlinge verbondenheid doet. De gezamenlijke spirit om door deze tijd heen te komen maakt mij trots. Dit gevoel van saamhorigheid proberen wij vorm te geven door kleine dingen zoals een presentje voor het personeel. Het zit hem in de details en het zorgt voor creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid!'

Is er een maatschappelijk initiatief ontstaan?
'Ook bij alle Prij$vrij’ers leeft er een groot gevoel van waardering en respect voor de zorgverleners in Nederland. Wij willen hen graag een steuntje in de rug geven. Samen met Rick van Geffen van Movement Real Estate is daarom het idee ontstaan om samen met - onder andere lokale horecaondernemer, sterrenkok en fanatiek Feyenoord aanhanger Edwin Kats - in ‘s -Hertogenbosch de stichting Dank Voor De Goede Zorg op te richten. In het kort komt het er op neer dat we dagelijks maaltijden bereiden voor de zorgverleners van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en andere lokale zorginstellingen. Je praat dan over ruim 1000 maaltijden per week, die kosteloos aan de zorgverleners en hun gezinnen worden aangeboden. Dat komt uit ons hart en het mes snijdt letterlijk aan twee kanten: we steunen tevens de lokale horeca en de zelfstandige koks die het moeilijk hebben.' 

'Doel is nu om het zo groot mogelijk te gaan uitrollen en zolang mogelijk vol te houden. Ik wil iedereen vragen om een kijkje te nemen op www.dankvoordezorg.nl en een donatie te doen. Zodoende zouden we dit initiatief groter kunnen maken. Doe dit! Het is heel dankbaar om dergelijke steun te kunnen bieden.'

Een prachtig initiatief! Wat zou jouw boodschap zijn naar de overige leden van de Feyenoord Business Club?
'Zoek elkaar digitaal op, communiceer met elkaar en deel ideeën over hoe om te gaan met deze nieuwe werkelijkheid. Ik heb gemerkt dat er veel goede ideeën komen uit de gesprekken die ik heb met collega-ondernemers. Zowel voor Prij$vrij maar ook de stichting die we nu heel snel hebben uitgerold. De band die de Business Club-leden allemaal met Feyenoord hebben is heel krachtig. Gebruik dat als verbindende factor om tot initiatieven te komen of elkaar te helpen. Geen woorden maar daden!'

Hoe zou jij jouw persoonlijke band met Feyenoord willen omschrijven?
'Diep en intens. De band met Feyenoord gaat voor mij terug tot aan mij vroege jeugd. Het bijwonen van de stadsderby Feyenoord - Sparta Rotterdam is één van mijn vroegste jeugdherinneringen. Ik kan me nog herinneren hoe ik aan de hand van mijn vader de eerste keer De Kuip binnenliep. Ik denk daar nog vaak aan als ik nu met mijn zoon Abel naar wedstrijden ga. Deze persoonlijke band is automatisch overgegaan naar Prij$vrij : ondertussen zijn we al tien jaar betrokken bij Feyenoord door te adverteren op de LED boarding en hebben we Business Seats. Mijn vader is jong overleden en heeft dit allemaal nooit mee kunnen maken. Ik weet zeker dat die connectie die we als Prij$vrij hebben met Feyenoord hem enorm trots zou maken.'

Tenslotte: wat wordt jullie aanpak voor de komende periode en blijven we jullie in De Kuip zien?
'Wij hebben Prij$vrij momenteel in twee teams opgedeeld, waarbij er een zich bezighoudt met de dagelijkse werkzaamheden, zoals het repatriëren van klanten, en de tweede groep met de periode na de crisis.

De samenwerking met Feyenoord staat daar ook weer voor 100% in. We waren al met elkaar in gesprek om de samenwerking weer iets uit te breiden en daar gaan we ook gewoon voor. Dat commitment geven we graag af. Deze periode is heftig, maar gaat voorbij en we zullen dit te boven komen!'