Informatie aanvragen
Business

Feyenoord en gemeente ondertekenen Sociaal Economisch Programma

Feyenoord en de gemeente Rotterdam werken de komende tien jaar samen aan de uitvoering van een groot aantal maatschappelijke ambities en acties voor Rotterdammers op Zuid. Algemeen directeur Jan de Jong en wethouder Sven de Langen ondertekenden woensdagmiddag in het net geopende Clubhuis Feyenoord op het Afrikaanderplein als eerste de basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma (SEP).

Het is de bedoeling dat ook andere partijen en partners in de stad (zoals onderwijsorganisaties, maatschappelijke instellingen, bedrijven, fondsen, enzovoort) zich in de toekomst hierbij aansluiten. Samen met de gemeente en de andere partners werkt Feyenoord zodoende door aan haar bestaande maatschappelijke programma’s. Allemaal met maar één doel: Rotterdam-Zuid en haar inwoners sterker maken.

Doelstellingen Sociaal Economisch Programma
Het Sociaal Economisch Programma richt zich op de vier pijlers van Feyenoords maatschappelijke beleid: sport, werk, onderwijs en welzijn. Binnen deze pijlers zetten Feyenoord en de gemeente Rotterdam zich onder meer in om werkgelegenheid te creëren, stages en leerwerkplekken aan te bieden, de multiclub en beweegonderwijs verder uit te bouwen en de community verder te versterken en verbreden, onder andere door het opzetten van Feyenoord Clubhuizen in meerdere wijken.

Feyenoord en de gemeente Rotterdam richten zich tot 2029 op de volgende concrete resultaten:

- 1.500 duurzame banen, voor een groot deel bestemd voor werkzoekenden uit Rotterdam-Zuid. Met duurzame banen worden arbeidsplekken bedoeld die voor langere periodes vervuld moeten worden en daarmee uitzicht bieden op een langdurig contract of voldoende kansen bieden voor gelijksoortige posities na afronding van dit project.

- 500 structurele stages en leerwerkplekken bij Feyenoord (City) voor jongeren (met een focus op MBO erkende opleidingen).

- Aanvulling van beweegonderwijs op scholen in Rotterdam-Zuid, zodat iedere leerling wekelijks vijf uur sport en beweging krijgt.

- 15.000 extra structureel sportende Rotterdammers (waarvan 10.000 gerealiseerd door de ontwikkeling tot multiclub,1.400 door het Schoolsport Plus programma, en 3.600 door de ontwikkeling van sport in de openbare ruimte).

- 200.000 mensen gebruiken jaarlijks de sportmogelijkheden van de publieke ruimte in Feyenoord City.

- Minimaal drie, maximaal vijf Feyenoord Clubhuizen in de wijken van Rotterdam-Zuid.

‘Kracht van Feyenoord inzetten’
De komende jaren zal Feyenoord dus doorgaan met het bieden van kansen op het gebied van werk, onderwijs, sport en welzijn. Algemeen directeur Jan de Jong: ‘We werkten natuurlijk al nauw samen met de gemeente en tal van andere maatschappelijke partners. Die samenwerking en de doelen die we willen bereiken binnen die samenwerking, hebben we nu geconcretiseerd in het Sociaal Economisch Programma. Feyenoord bezit het vermogen om deuren te openen die anders gesloten blijven. Die kracht willen wij inzetten. Wij willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, samen met de gemeente én samen met de mensen van Zuid.’

‘Inzet Feyenoord bewonderenswaardig’
‘De inzet van Feyenoord is bewonderenswaardig’, zegt wethouder Sven de Langen (o.a. Volksgezondheid, Zorg en Sport). ‘Op Rotterdam-Zuid sporten mensen gemiddeld minder dan in de rest van de stad. We hebben de afgelopen jaren stappen gezet om mensen aan het bewegen en sporten te krijgen, maar we zijn er nog niet. We weten dat bewegen gezond is, dat de leerprestaties erdoor verbeteren en dat het helpt bij de sociale vorming. Feyenoord helpt ons bij het realiseren van onze ambities.’